Termeni și condiții

ADMINISTRATOR SITE:

 • Denumire: AMGB SOLUȚII STANDARD S.R.L.
 • Nr.Reg.Com.: J15/938/08.05.2019
 • CUI: 41080740
 • Telefon contact: 0760814819

I. PĂRŢILE ACORDULUI

AMGB SOLUȚII STANDARD S.R.L. Nr.Reg.Com. J15/938/08.05.2019, CUI 41080740, reprezentată de Oprea Andrei-Mihai, telefon contact: 0760814819 , numit în continuare PRESTATORUL

și

Beneficiarul, persoana care achiziționeaza ședințe/pachete de cursuri de limbi străine, numit in continuare BENEFICIARUL.

denumite în continuare în mod colectiv “Părțile” și în mod individual “Partea” având în vedere că:

• PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI ședințe/pachete de cursuri de limbi străine

• BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea ședinței/pachetului


au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II. OBIECTUL ACORDULUI

1. Obiectul acordului îl reprezintă vânzarea de către PRESTATOR a ședințelor/pachetelor prezentate pe pagina „Français avec Bianca” BENEFICIARULUI.

III. DURATA ACORDULUI

1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a ședințelor/pachetelor puse la dispoziţie de către PRESTATOR şi încetează la data comunicată în prealabil BENEFICIARULUI.

IV. PREŢUL ACORDULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

 1. Prețurile ședințelor/pachetelor vor fi cele comunicate pe pagina „Français avec Bianca”.
 2. Prețurile ședințelor/pachetelor pot fi modificate fără notificare în prealabil.

2. Plata se va putea face prin transfer bancar.

3. Plata se face integral înainte de întalnirea cu profesorul în cadrul ședinței/pachetului.

5. Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul PRESTATORULUI (conform extrasului de cont).

6. Toate sumele achitate în avans pentru cursuri ce se vor desfășura la o dată ulterioară sunt nereturnabile.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziţia BENEFICIARULUI cursuri de limbi străine sub formă de întâlniri online/fizice, așa cum sunt ele prezentate pe pagina „Français avec Bianca”.


BENEFICIARUL va fi nevoit să instaleze platforma ZOOM în cazul ședințelor online.

1.2. Să ofere serviciile solicitate în cele mai bune condiții şi la termenele comunicate în prealabil BENEFICIARULUI şi stabilite în mod unilateral de către PRESTATOR.

2. BENEFICIARUL se obligă să:

2.1 Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul acord. In cazul în care Beneficiarul nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urmă este absolvit de obligația acordării serviciilor.

VI. RĂSPUNDERE

 1. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

VII. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

 1. BENEFICIARUL se obligă să păstreze confidenţialitatea faţă de terţi, să nu dezvăluie sub nicio formă şi prin niciun mijloc, să nu utilizeze în nicio modalitate, fie direct, fie indirect, fie în folos propriu, fie în folosul altuia, niciun fel de materiale, date, informaţii rezultate din/în legătură cu clauzele prezentului contract sau altor aspecte confidenţiale aparţinând PRESTATORULUI, de care BENEFICIARUL a luat la cunoştinţă în orice mod pe durata contractului.
 2. BENEFICIARUL se obligă să păstreze achizițioanarea ședințelor/pachetelor de cursuri de limbi străine prin intermediul paginii  „Français avec Bianca”.
 3. Orice interacțiune în afara intervalului de curs dintre profesori și beneficiarii cursurilor fără știrea administratorului „Français avec Bianca” atrage penalități egale cu prejudiciul cauzat.
 4. Orice achiziționare de cursuri de limbi străine de la profesorii din cadrul paginii „Français avec Bianca” și care nu se face prin intermediul paginii „Français avec Bianca” atrage penalități egale cu prejudiciul cauzat.
 5. BENEFICIARUL se obligă să accepte transmiterea de informații de orice fel către profesorul cu care lucreza numai prin intermediul administratorului „Français avec Bianca” sau direct pe adresele de e-mail instituționale francaisavecbianca@yahoo.com ; francaisavecbianca2@yahoo.com. Orice alt mijloc de comunicare dintre profesor și beneficiar nu este permis.

IX. ÎNCETAREA

1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1.prin ajungerea la termen;

1.2. prin acordul scris al ambelor parti;

2. În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor.

X. POLITICA DE RETUR/ANULARE

1.În baza legislației UE, la achiziția unui serviciu, aveți dreptul de a anula cerereea în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

2. În cazul renunțării la ședințe/pachete a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o sumă din prețul achitat.

XVI. CLAUZE FINALE

1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor termeni şi condiţii şi că aceste clauze reflectă voinţa comună şi neîngradită a părţilor.

2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele termeni şi condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

3. Modificarea prezentelelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.

4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.

XVI. Politica de rezolvarea a reclamatiilor

Pentru sesizari sau reclamatii, va rugam sa trimiteti un email la urmatoarea adresa si in termen de 10 zile lucratoare, veti primi un raspuns:

contact@francaisavecbianca.ro

Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legatură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe
cale amiabilă, Clientul se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru persoane fizice.

De asemenea, Clientul are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.

XVII. Înscriere și participare la cursuri

Accesul la cursurile plătite se face prin înscrierea și plata prin transfer bancar a ședințelor/pachetelor în acord cu prețul și condițiile specifice fiecărei ședințe sau fiecărui pachet.

În urma plății, administratorii și profesorii Français avec Bianca, se obligă să pună la dispoziția utilizatorului toate informațiile necesare, prin e-mailuri, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere sau pe Whatsapp pe numărul de telefon furnizat la înscriere. Français avec Bianca nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de e-mail/ număr de telefon greșite – fapt care duce la a nu mai primi e-mailul/mesajul cu informațiile. Français avec Bianca nu își asumă responsabilitatea dacă utilizatorul șterge sau rătăcește e-mailul/mesajul conținând informații (inclusiv linkul de acces).

Persoanele înscrise la cursuri își asumă responsabilitatea pentru propriul program și propria pregătire înainte de oră. În urma înscrierii la cursurile online sau fizice, Français avec Bianca nu are obligația de a restitui suma echivalentă, în cazul neparticipării.

Français avec Bianca își asumă responsabilitatea pentru situațiile care pot apărea în programul înscrișilor/profesorilor o singură dată în luna curentă în care este programată ședința/ ședințele din pachet. Astfel că, dacă cel înscris nu mai poate participa la o ședință programată, trebuie să anunțe în prealabil administratorul Français avec Bianca cu minim 5h înainte de ora cursului, iar ședința se reprogramează la o dată ulterioară, fără a pierde plata făcută pentru ședința respectivă. La fel se procedează și în cazul profesorilor care oferă cursuri. În cazul în care profesorul nu poate susține cursul, beneficiarul este anunțat în prealabil cu minim 5h înainte, iar ședința se reprogramează la o dată ulterioară, fără a pierde plata făcută pentru ședința respectivă. În cazul în care se întâmplă ca beneficiarul să nu poată participa de 2 ori în aceeași lună, plata pentru a două ședință la care nu a putut participa se cere a se reface. În cazul în care profesorul este cel care nu poate susține cursul de 2 ori într-o lună, nu se cere refacerea plății.