Politica de confidentialitate

  1. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui website sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin utilizarea acestui website vă exprimați automat acordul față de termenii și condițiile de mai jos.

AMGB SOLUȚII STANDARD S.R.L. Nr.Reg.Com. J15/938/08.05.2019, CUI 41080740, reprezentată de Oprea Andrei-Mihai este proprietara site-ului.

Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ce cuprinde acesta (“conținut”) – texte, poze, înregistrări audio sau video – sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al AMGB SOLUȚII STANDARD, cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazurilor în care este altfel specificat.

Întregul conţinut al site-ului francaisavecbianca.ro este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de AMGB SOLUȚII STANDARD.

Persoanele adulte care apar în întregul conținut al site-ului francaisavecbianca.ro în poze, păreri, înregistrări audio sau video și-au exprimat acordul integral și în prealabil de a apărea pe pagina noastră. În cazul persoanelor minore, acordul de a apărea pe pagina noastră a fost oferit integral și în prealabil de părinții/ reprezentantul legal al minorului.

Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului (poze, text, audio, video) în orice scop fară confirmarea scrisă din partea reprezentantului companiei AMGB SOLUȚII STANDARD.

Accesul și utilizarea paginii francaisavecbianca.ro sunt gratuite si au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Conținutul de pe acest website nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților AMGB SOLUȚII STANDARD.

Înscriere și participare la cursuri

Accesul la cursurile plătite se face prin înscrierea și plata prin transfer bancar a ședințelor/pachetelor în acord cu prețul și condițiile specifice fiecărei ședințe sau fiecărui pachet.

În urma plății, administratorii și profesorii Français avec Bianca, se obligă să pună la dispoziția utilizatorului toate informațiile necesare, prin e-mailuri, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere sau pe Whatsapp pe numărul de telefon furnizat la înscriere. Français avec Bianca nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de e-mail/ număr de telefon greșite – fapt care duce la a nu mai primi e-mailul/mesajul cu informațiile. Français avec Bianca nu își asumă responsabilitatea dacă utilizatorul șterge sau rătăcește e-mailul/mesajul conținând informații (inclusiv linkul de acces).

Persoanele înscrise la cursuri își asumă responsabilitatea pentru propriul program și propria pregătire înainte de oră. În urma înscrierii la cursurile online sau fizice, Français avec Bianca nu are obligația de a restitui suma echivalentă, în cazul neparticipării.

Français avec Bianca își asumă responsabilitatea pentru situațiile care pot apărea în programul înscrișilor/profesorilor o singură dată în luna curentă în care este programată ședința/ ședințele din pachet. Astfel că, dacă cel înscris nu mai poate participa la o ședință programată, trebuie să anunțe în prealabil administratorul Français avec Bianca cu minim 5h înainte de ora cursului, iar ședința se reprogramează la o dată ulterioară, fără a pierde plata făcută pentru ședința respectivă. La fel se procedează și în cazul profesorilor care oferă cursuri. În cazul în care profesorul nu poate susține cursul, beneficiarul este anunțat în prealabil cu minim 5h înainte, iar ședința se reprogramează la o dată ulterioară, fără a pierde plata făcută pentru ședința respectivă. În cazul în care se întâmplă ca beneficiarul să nu poată participa de 2 ori în aceeași lună, plata pentru a două ședință la care nu a putut participa se cere a se reface. În cazul în care profesorul este cel care nu poate susține cursul de 2 ori într-o lună, nu se cere refacerea plății.

Confidențialitate și Date cu Caracter Personal

Prin citirea acestor Termeni și Conditii ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteti pe site, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Conform cerințelor legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice și completărilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, AMGB SOLUȚII STANDARD are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectarii datelor este comunicarea, informarea și facturarea. În urma înscrierii la cursurile online, veți transmite date necesare pentru a primi linkurile de acces, pentru emiterea facturilor si confirmarea cererilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre AMGB SOLUȚII STANDARD și reprezentanți si nu sunt comunicate nici unui terț destinatar.

Conform legii nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa pe email catre contact@francaisavecbianca.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa de email, vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:
– să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniți asupra datelor transmise;
– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime;
– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Prin furnizarea datelor personale, veți primi comunicări despre evenimente din partea Français avec Bianca. În cazul în care veți dori să nu mai accesați evenimentele, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date, printr-o cerere scrisă transmisă pe e-mail la contact@francaisavecbianca.ro

Considerăm că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal e un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Modificarea Termenilor si Conditiilor

Français avec Bianca are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile menționate în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă față de utilizatori, conform legii. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site.

Limitarea raspunderii

Français avec Bianca și reprezentanții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului, nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Français avec Bianca nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă afecteze computerul în urma utilizarii acestui site.

Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste condiții de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor aparea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.